Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/labirynt/www/index.php:1) in /home/labirynt/www/index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/labirynt/www/index.php:1) in /home/labirynt/www/index.php on line 3
 Labirynt słów - gabinet logopedyczny 

Gabinet Logopedyczny

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Dokonujemy diagnozy oraz prowadzimy terapię logopedyczną w obrębie następujących zaburzeń mowy oraz komunikacji:

 • afazja
 • alalia
 • jąkanie
 • niedosłuch
 • niezakończony rozwój mowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)
 • autyzm
 • Zespół Aspergera
 • spektrum autyzmu
 • Zespół Downa
 • dysleksja
 • wady wymowy (seplenienie: międzyzębowe; boczne; boczne miękkie, funkcjonalne nosowanie otwarte, funkcjonalne nosowanie zamknięte, wymowa bezdźwięczna, poza systemowa realizacja głoski ‘r’)
 

Ponadto:

Wczesna interwencja logopedyczna

Terapia karmienia

Nauka Czytania Metodą Symultaniczo-Sekwencyjną prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej

Cennik

Diagnoza logopedyczna

90 zł

Terapia logopedyczna

60 zł/ 55min.

Terapia logopedyczna z dojazdem

cena ustalana indywidualnie

Indywidualny program terapii

180 zł

Wydanie opinii logopedycznej

40 zł

Individual lesson of polish language

60 zł/ 55min.

Diagnoza Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD

Diagnoza wstępna dzieci młodsze 4-5 lat

150 zł

Diagnoza wstępna dzieci starsze – powyżej 6 lat

200 zł

Diagnoza kontrolna

100 zł

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ®


Terapia Neuroflow poprzedzona jest diagnozą w naszym gabinecie należącym do certyfikowanego ośrodka terapeutycznego Neuroflow.

Diagnoza i terapia skierowana jest dla dzieci od 4 roku życia z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD – auditory processing disorder) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym. Zaburzenia przetwarzania słuchowego nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego często współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego), opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Objawy, jakie zaobserwować można u dzieci z APD, to:

 • trudności w rozumieniu mowy w szumie (szczególnie, kiedy kilka osób mówi jednocześnie lub gdy w pomieszczeniu z występuje pogłos)
 • lepsze funkcjonowanie w warunkach jeden na jeden
 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów
 • problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej
 • mimo uważnego słuchania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych
 • wyłączanie się i zmęczenie przy długotrwałym słuchaniu
 • kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki
 • częsta prośba o powtórzenie słyszanej informacji
 • trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo
 • monotonna mowa
 • trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów
 • potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji
 • trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy, jak np. p/b, t/d , k/g, i błędne ich zapisywanie
 • w dzieciństwie częste wysiękowe zapalenie uszu
 • opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy
 • zachowanie podobne jak u dzieci z niedosłuchem.

Diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego można przeprowadzić w oparciu o platformę diagnostyczno-terapeutyczną Neuroflow.

 

TERAPIA NEUROFLOW

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Trening słuchowy Neuroflow®  wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Założenia treningu Neuroflow:

 • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych.
 • Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.
 • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.
 • Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Terapii Neuroflow®, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.
 • Cała trzyetapowa terapia trwa około 8 miesięcy.